Skip to main content

Een smart city wil antwoord bieden op de uitdagingen van onze tijd en ervoor zorgen dat de stad voldoet aan de behoeften van huidige en toekomstige generaties met betrekking tot economische, sociale en milieuaspecten. Een smart city moet kort gezegd een goede plek zijn om te wonen, met de best mogelijke levenskwaliteit en met een zo efficiënt mogelijke inzet van middelen.

In een smart city wisselt men gegevens uit en werkt men gezamenlijk aan projecten over de instanties heen. Daarnaast zijn smart cities duurzaam en springen ze zuinig om met energie, water, grondstoffen, voeding en financiële middelen. Ten derde moeten smart cities hun inwoners, bedrijven en stadsdiensten aanmoedigen nieuwe manieren van organiseren, delen, communiceren en produceren te bedenken. Verder is een stad pas echt slim als ze haar inwoners en bedrijven bij haar projecten weet te betrekken. Ten slotte houdt een smart city zich bezig met vereenvoudigen: iedereen heeft het liefst simpele, transparante (openbare) diensten.

Dus ook hier zien we weer twee heel belangrijke zaken. Ook in eco-systemen worden er heel duidelijke afspraken gemaakt die de relaties tussen de samenwerkende partners op een positieve manier beïnvloeden. Samenwerken is de norm.

En ten Tweede: waarde creatie wordt bepaald door Alle stakeholders, dus ook door de gebruikers. Dus maw innoveren is niet meer iets wat je doet voor je eigen firma maar heeft als bedoeling om een verbetering te generen voor iedereen.

Leave a Reply