Home
Mission - vision
Methods: Consultancy & Coaching
Teamcoaching
Coaching van managers
Communicatie- en conflictcoaching
Tools
Inhouse HR - ondersteuning
Cases
Verkoopstraining
Onze coaches
Info - Contact
Referenties
Enkele voorbeelden van cases
De integratie van een nieuwe collega verliep moeilijk. Gezien dit in het betreffende team vroeger ook reeds voorviel, en men wilde vermijden de nieuwe persoon opnieuw te moeten laten gaan, werd er voor teamcoaching gekozen.

Optimalisatie van de samenwerking tussen Frans managementteam en de nieuwe Engelstalige directie. Reorganisatie, cultuurverschillen en het spreken van een verschillende taal gaven communicatieproblemen die men wenste weg te werken.

Optimalisatie van samenwerking tussen twee teams binnen een bedrijf. Collega's in ziekteverlof omwille van aanslepende spanningen, klacht neergelegd wegens pesten op het werk.

Teamcoaching in een Frans bedrijf met Belgische directie. De samenwerking binnen het team was na reorganisatie verstoord en de communicatie met de Belgische directie verliep moeizaam.

Ondersteuning van manager bij de aansturing van zijn teams tijdens reorganisatie van de afdeling. Weerstand bij verandering.

Team vond dat ze niet genoeg inbreng in beslissingen kregen van hun hoofdbureau. Ondanks verschillende pogingen om dit te berde te brengen vonden ze geen gehoor.

...
 
20, Rue du Puits Grenet - Soisy Sous Montmorency - France | Houtemstraat 31 - Beauvoorde Belgique | Tél 0033 688 13 47 98 - 0032 494 72 81 55