Home
Mission - vision
Methods: Consultancy & Coaching
Teamcoaching
Coaching van managers
Communicatie- en conflictcoaching
Tools
Inhouse HR - ondersteuning
Cases
Verkoopstraining
Onze coaches
Info - Contact
Referenties
Teamcoaching
“Players win games, Teams win Championships” (John Wooden)

Wat maakt van een groep individuen een team? En wat maakt van een 'team' een 'uitmuntend team'?

Het begrip “Team” dekt vele ladingen. Onze unit, site, afdeling, ... Maar alle 'teams' hebben als doel de bedrijfsdoelstellingen mee te realiseren.

“Waarom krijgen we dit probleem niet opgelost ?”
“Waarom heeft deze medewerker zoveel negatieve invloed in dit team?”
“Waarom vervalt een heel goed team in discussies waar ze niet meer uit lijken te geraken?”
“We moeten een nieuw team samenstellen. Hoe kunnen we zorgen dat ze op één lijn zitten?”
“Hoe kunnen we de 'politiek' in goede banen leiden?”

CiCC is gespecialiseerd in
  • het op de sporen zetten van effectieve teams
  • het terug vlot trekken van teamsamenwerking
  • het bestendigen van goede teamsamenwerking bij veranderingen
Teams zijn bewegende systemen met een eigen dynamiek. Er zijn uitgesproken, maar ook veel onuitgesproken regels. Deze maken dat er patronen ontstaan, die de dynamiek in een team positief of negatief beïnvloeden. Begrijpen hoe dit systeem functioneert is essentieel, zowel voor het team als voor de leidinggevende. CiCC ondersteunt managers daarin en helpt het team zicht te krijgen op hun eigen patronen.
Door ons rechtstreeks te richten op de dynamiek binnen een team, en negatieve patronen te doorbreken, zorgen wij voor beweging. Daar waar nodig.

“Niets zo krachtig als een goed-functionerend team. Ze kunnen het ondenkbare realiseren.
En niets zo aantrekkelijk als een winning-team. We all want to be part of it ...”

 
20, Rue du Puits Grenet - Soisy Sous Montmorency - France | Houtemstraat 31 - Beauvoorde Belgique | Tél 0033 688 13 47 98 - 0032 494 72 81 55