Home
Mission - vision
Methods: Consultancy & Coaching
Teamcoaching
Coaching van managers
Communicatie- en conflictcoaching
Tools
Inhouse HR - ondersteuning
Cases
Verkoopstraining
Onze coaches
Info - Contact
Referenties
Dynamiek

Ieder team heeft een eigen dynamiek. Die wordt bepaald door verschillende onderliggende elementen.
 • De individuen in het team. Hun competenties en opleiding, persoonlijkheid, achtergrond, cultuur, nationaliteit.
 • Samenstelling en organisatie van het team. Soort, opdracht, grootte, locatie.
 • De manager of leidinggevende van het team. Diens competenties en opleiding, stijl van leidinggeven, persoonlijkheid, achtergrond, cultuur.
 • Structuur en cultuur van het bedrijf. Familiaal bedrijf, KMO, Multinational. Horizontaal of verticaal georganiseerd.
 • Historiek van het bedrijf. Sterke groei, stagnatie, overname, afslanking.
Om een positieve dynamiek in een team te garanderen moet aan een aantal basisvoorwaarden voldaan zijn.
 • Focussen op de gemeenschappelijke doelstellingen en op de algemene visie
 • Een duidelijke beslissingsmatrix
 • Engagement en het opnemen van de individuele verantwoordelijkheid door de teamleden
 • Gebruik maken van de aanwezige complementariteit
 • Pro-activiteit
 • Open communicatie-stijl
 • Kunnen omgaan met (culturele) verschillen
CiCC ontwikkelde een efficiënte methodiek, waarin al deze factoren een plaats krijgen, en die telkens afgestemd kan worden op de specifieke situatie van elk team en bedrijf. Op die manier kunnen we heel gericht werken en de effectiviteit van onze tussenkomsten verzekeren.
 
20, Rue du Puits Grenet - Soisy Sous Montmorency - France | Houtemstraat 31 - Beauvoorde Belgique | Tél 0033 688 13 47 98 - 0032 494 72 81 55