Home
Mission - vision
Methods: Consultancy & Coaching
Teamcoaching
Coaching van managers
Communicatie- en conflictcoaching
Tools
Inhouse HR - ondersteuning
Cases
Verkoopstraining
Onze coaches
Info - Contact
Referenties
Communicatie- en conflictcoaching
Binnen onze teamcoaching en in het coachen van managers geven wij bijzondere aandacht aan Communicatie en Conflicten binnen uw bedrijf.

Communicatie speelt zich af op twee niveaus.
Er is enerzijds wat we 'de inhoud' noemen. Wie moet wat weten en wie heeft welke informatie nodig? Wie geeft advies en wie beslist over wat?

“De interne commerciële dienst ontvangt per mail een bestelling. De korting wordt met de manager besproken, de productie laat weten of het product voorradig is, de export plant de levering in, waarna de interne commerciële binnendienst de bestelling bevestigt aan de klant.”


Deze communicatie is sterk gelinkt aan de functieomschrijving en aan de beslissingsbevoegdheden.
Het is duidelijk dat een goede organisatie van deze informatie-doorstroming uiterst belangrijk is, gezien het een essentiële schakel is in het vlot kunnen uitoefenen van de job. C&C schenkt daar dan ook veel aandacht aan.

Daarnaast is er het 'relationele en culturele' aspect binnen communicatie. Maw de 'manier waarop' we communiceren we communiceren.
En dit heeft met persoonlijkheid en cultuur  te maken.
 • Voelen we elkaar goed aan, hebben we een zelfde stijl, wat verwachten we van de andere, vinden we elkaar competent, …
 • Wat vinden wij 'normaal'? Hoe ga je om met elkaar, met klanten, met tijd, met geld?
 • Welke cultuur heeft ons bedrijf? Wat is not-done, of net een must?
 • Werken we samen met afdelingen in andere landen, waar ze dus een andere cultuur hebben?

Deze relationele en culturele aspecten zijn heel bepalende factoren in communicatie.

“Mijn collega zegt precies altijd de verkeerde dingen op het verkeerde moment. Tegen klanten, tegen mij , ... Dit ergert me wel. Ik had het er al over met een collega, en die vond dit ook. Vorige week ben ik zelfs tegen hem uitgevallen. Hij vond dat ik overdreef. Het is ook moeilijk uit te leggen want het is vooral de manier waarop hij het zegt...”

“Ik kan het heel goed met die collega vinden. We zijn precies twee handen op een buik. We kunnen ontzettend goed met elkaar discussiëren. Hij mag me ook om het even welke feedback geven, ik weet dat die toch steeds constructief bedoeld is.

“Met Engelse collega's samen werken is wel vermoeiend. Je weet nooit goed hoe ze tegenover je staan. Ze zijn steeds vriendelijk maar soms heb je het gevoel dat ze niet eerlijk zeggen wat ze denken....

"Een Franse collega vindt dat de Vlamig steed zo emotieloos blijft..."


Inzicht in de verschillende communicatiestijlen, in de manier van informte opnemen en verwerken, begrip van culturele verschillen, omgaan met stereotypering, etc., zijn maar enkele van de technieken die C&C hanteert om de communicatie effectief te optimaliseren.

Conflicten komen in iedere organisatie voor. Het is een normaal gegeven in samenwerkingsverbanden.
Wij durven zelfs stellen dat ze onontbeerlijk zijn voor de groei van een bedrijf. Maar, grote voorwaarde daarvoor is dat er op een constructieve manier met conflicten omgegaan wordt.

Het juist hanteren van conflicten is niet altijd een 'fluitje van een cent'. Spanningen, verhitte discussies, politiek, vetes, ... De juiste aanpak vinden vraagt dat men als manager eerst en vooral een juiste analyse kan maken van het soort conflict en diens belang. Enkel van daaruit kan men een juiste reactie bepalen.
 • Is dit een warm of koud conflict dat terug de kop op steekt?
 • Is dit een enkelvoudig conflict of zit er iets anders onder? Gaat het over macht?
 • Moet de confrontatie aangegaan worden? Of is het beter de kwestie te laten rusten?
 • Moet er een compromis gezocht worden of moet er een knoop doorgehakt worden?
Niet ieder conflict kan op dezelfde manier aangepakt worden. Theoretische kennis omtrent bovenstaande, én inzicht in de eigen stijl is dan ook precair.

Hoe conflicten evolueren, of ze verergeren of opgelost geraken hangt ook sterk van de medewerkers zelf af.
 • Zijn mensen communicatief vaardig?
 • Welke communicatiestijl gebruiken de partijen?
 • Hoe gaan ze om met verschillen?
 • Hoe kijken ze aan tegen afwijkende meningen?
Als mensen goed onderlegd zijn in het 'juist' communiceren worden destructieve conflicten omgebogen. En waar ruimte is voor open communicatie komt creativiteit vrij!

C&C wenst daar via haar professionele vormingen en juist afgestemde coaching een antwoord aan te bieden.
 • Win-win posities in kaart brengen
 • De constructieve dynamiek her-installeren
  •  
   20, Rue du Puits Grenet - Soisy Sous Montmorency - France | Houtemstraat 31 - Beauvoorde Belgique | Tél 0033 688 13 47 98 - 0032 494 72 81 55