Home
Mission - vision
Methods: Consultancy & Coaching
Teamcoaching
Coaching van managers
Communicatie- en conflictcoaching
Tools
Inhouse HR - ondersteuning
Cases
Verkoopstraining
Onze coaches
Info - Contact
Referenties
Methods: Consultancy & Coaching
Consultancy houdt het overdragen van kennis, expertise en ervaring in.
Inzicht zorgt voor beweging. Managers, teams en medewerkers gaan zaken anders aanpakken via hun vernieuwde kennis.

“Welke basisvoorwaarden moet je vervullen om een goede samenwerking te bewerkstelligen en in welke mate zijn die nu aanwezig?”
“Hoe kan je als leidinggevende de communicatie op een positieve manier beïnvloeden?”
“Hoe beïnvloeden cultuurverschillen de samenwerking binnen een team?”
“Hoe kan je binnen een team 'tegengestelde' persoonlijkheden beter laten samenwerken?”


Onze consultancy kan 1 op 1 zijn, maar wij geven ook vormingen in groep. De inhoud wordt samen met de verantwoordelijken afgestemd.

 

Coaching begeleidt managers, medewerkers en teams bij het bereiken van de eigen doelstellingen, in het effectief toepassen van de opgedane kennis, en in het ten volle benutten van het aanwezige potentieel.

“Een team wenst zijn vergadermomenten beter te organiseren om de informatiedoorstroming te garanderen, maar om een of andere reden lijkt men toch telkens terug te vallen in de oude patronen.”

“Een manager wil dat zijn team meer initiatief en verantwoordelijkheid op zich neemt en heeft daar ook reeds afspraken rond gemaakt, maar toch worden met grote regelmaat problemen op zijn bureau gedeponeerd.”

“Een manager vindt dat zijn medewerkster overreageert sinds een reorganisatie. Ondanks verschillende pogingen om haar de reden van de reorganisatie uit te leggen, voert ze de nieuwe taken niet spontaan uit. Ze zegt dat ze er geen tijd voor heeft en het vraagt steeds getouwtrek vooraleer ze ertoe komt.”

Samen met de externe coach wordt nagegaan welke factoren hierbij aan de grondslag liggen, en hoe het komt dat er geen beweging komt. Ook gaan we na hoe het aanwezige potentieel ten volle aan te boren. We gaan op zoek naar de aanwezige competenties omdat we weten dat de medewerkers, teams, ... het verschil kunnen maken.

Door het alternerend inzetten van Consultancy en Coaching garanderen wij een optimale afstemming op de specifieke vraag van ieder bedrijf, en kunnen de verander-trajecten veel beter geïmplementeerd worden.
 
20, Rue du Puits Grenet - Soisy Sous Montmorency - France | Houtemstraat 31 - Beauvoorde Belgique | Tél 0033 688 13 47 98 - 0032 494 72 81 55